Skip to content

community/vdpauinfo: fix license

Michał Polański requested to merge mpolanski/aports:vdpau-license into master

Merge request reports