APKBUILD 1.31 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Contributor: Jakub Jirutka <jakub@jirutka.cz>
# Maintainer: Jakub Jirutka <jakub@jirutka.cz>
pkgname=java-postgresql-jdbc
_pkgname=postgresql-jdbc
5
pkgver=9.4.1211
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
pkgrel=0
pkgdesc="Java JDBC 4.2 (JRE 8+) driver for PostgreSQL database"
url="https://jdbc.postgresql.org"
arch="noarch"
license="BSD-3"
depends=""
makedepends="openjdk8 maven"
source="$pkgname-$pkgver.tar.gz::https://github.com/pgjdbc/pgjdbc/archive/REL$pkgver.tar.gz"
builddir="$srcdir/pgjdbc-REL$pkgver/pgjdbc"

build() {
	cd "$builddir"

	# Note: Maven downloads quite many dependencies from Maven Central, but
	# these are used only for building, not bundled to the final JAR.
	export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/default-jvm"
	mvn package -DskipTests -Dmaven.repo.local="$builddir/.m2"
}

package() {
	cd "$builddir"

	install -m 644 -D target/postgresql-$pkgver.jar \
		"$pkgdir"/usr/share/java/$_pkgname-$pkgver.jar || return 1
	ln -s $_pkgname-$pkgver.jar "$pkgdir"/usr/share/java/$_pkgname.jar
}

33 34 35
md5sums="a0979fb61d3e8a0b0c26c00059427fba  java-postgresql-jdbc-9.4.1211.tar.gz"
sha256sums="44c1daa3143315ac0a4fd38db84094f392f7f5475b6b770d5dedce4819283032  java-postgresql-jdbc-9.4.1211.tar.gz"
sha512sums="0fb7f9191508b616e51ae5afd90901a10fd63f4d1e9d264cca8c481acf27de0ac9d84fdcf36658d14c48cb55e17dcc2d6e8f0f25c25a243a7ed5637f2392b2b5  java-postgresql-jdbc-9.4.1211.tar.gz"