APKBUILD 2.08 KB
Newer Older
1 2 3
# Contributor: Bart Ribbers <bribbers@disroot.org>
# Maintainer: Bart Ribbers <bribbers@disroot.org>
pkgname=plasma-desktop
4
pkgver=5.17.4
5
pkgrel=0
6
pkgdesc="KDE Plasma Desktop"
7
arch="all !armhf" # armhf blocked by qt5-qtdeclarative
8 9
url='https://www.kde.org/workspaces/plasmadesktop/'
license="GPL-2.0-only AND LGPL-2.1-only"
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
depends="kirigami2 plasma-workspace setxkbmap qqc2-desktop-style"
depends_dev="
	qt5-qtbase-dev
	qt5-qtdeclarative-dev
	qt5-qtx11extras-dev
	qt5-qtsvg-dev
	kauth-dev
	plasma-framework-dev
	ki18n-dev
	kcmutils-dev
	knewstuff-dev
	kdelibs4support-dev
	knotifications-dev
	knotifyconfig-dev
	attica-dev
	kwallet-dev
	krunner-dev
	kglobalaccel-dev
	kdeclarative-dev
	kpeople-dev
	kdbusaddons-dev
	kactivities-dev
	kactivities-stats-dev
	kconfig-dev
	plasma-workspace-dev
	kwin-dev
	kitemmodels-dev
	kemoticons-dev
	baloo-dev
	fontconfig-dev
	eudev-dev
	xf86-input-libinput-dev
42
	xf86-input-evdev-dev
43 44 45 46 47
	xf86-input-synaptics-dev
	libxkbfile-dev
	libxcursor-dev
	libxi-dev
	"
48 49
makedepends="$depends_dev extra-cmake-modules kdoctools-dev"
checkdepends="xvfb-run iso-codes"
50
source="https://download.kde.org/stable/plasma/$pkgver/plasma-desktop-$pkgver.tar.xz"
51 52 53
subpackages="$pkgname-dev $pkgname-doc $pkgname-lang knetattach"
options="!check" # Requires running dbus

54 55 56 57 58 59
prepare() {
	default_prepare

	mkdir "$builddir"/build
}

60
build() {
61 62
	cd "$builddir"/build
	cmake "$builddir" \
63 64 65 66 67 68 69
		-DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo \
		-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
		-DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=lib
	make
}

check() {
70
	cd "$builddir"/build
71 72 73 74
	CTEST_OUTPUT_ON_FAILURE=TRUE xvfb-run ctest
}

package() {
75
	cd "$builddir"/build
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
	DESTDIR="$pkgdir" make install

	rm "$pkgdir"/usr/bin/knetattach
	rm "$pkgdir"/usr/share/applications/org.kde.knetattach.desktop
}

knetattach() {
	pkgdesc="Wizard which makes it easier to integrate network resources with the Plasma Desktop"
	depends="kdelibs4support"

86
	cd "$builddir"/build/knetattach
87 88
	DESTDIR="$subpkgdir" make install
}
89
sha512sums="b3d4ad7ccffb911dd0bea9c33d1e814ffb8ddb53379cc26a543ed19a61d9d0cb36ae856151e187354e2af50c47c330fd54bea06602afe5336b885b611d70962c  plasma-desktop-5.17.4.tar.xz"